KZ RU EN
Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, 48/1 құрылыс
KZ RU EN
Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, 48/1 құрылыс

Энергетикалық жобалау

 • 35 кВ дейін, 110 кВ дейін және одан жоғары электрмен жабдықтау;
 • Ішкі және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВт-қа дейін және 10 квт-қа дейін электрмен жабдықтау жүйесі;
 • Құрылыс салу жүйесінде электр энергиясын өндіру және тасымалдау жөніндегі нысандарды орналастыра отырып, елді мекендерді электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндірістік кешендерді электрмен жабдықтау схемалары;
 • Инфрақұрылым нысандарын және ақпарат көздерін орналастырумен елді мекендер үшін телекоммуникация және байланыс схемалары;
 • Тогы әлсіз құрылғылардың ішкі жүйелері (телефондандыру, өрт-күзет дабыл жүйесі), сондай-ақ олардың сыртқы желілері;
 • Жергілікті байланыс, радио-, телекоммуникация желілері;
 • Жалпы республикалық және халықаралық байланыс желілері (спутниктік байланысты қоса алғанда) және өзге де телекоммуникация түрлері;
 • Қалалық электр көлігінің көше-жол желісі.

 

Электроэнергетика саласында кешенді жобалау:

 

 • Электрожелілік нысандар

   Компания магистральды және тарату желілерінің электржелілік нысандарын, қосалқы станцияларды, кернеуі 500 кВ дейінгі әуе және кабельдік электр беру желілерін қоса алғанда, жаңа құрылысты, кеңейтуді, қайта жаңартуды және техникалық қайта жарақтандыруды кешенді жобалауды жүзеге асырады

 

Біздің мамандармен орындалатын жұмыс түрлеріне мыналар кіреді :

 

 • жобалау үшін бастапқы деректерді жинау (іздестірулердің барлық түрлері, желілерге қосудың техникалық шарттарын әзірлеу және келісу және т. б.);
 • 500 кВ дейінгі желілердің қысқа тұйықталу токтарын есептеу
 • электротехникалық жабдықтарды таңдау
 • ашық және жабық түрдегі 500 кВ дейінгі кернеудегі жаңа қосалқы станцияларды жобалау;
 • кернеуі 500 кВ дейінгі әуе және кабельдік желілерді жобалау, соның ішінде қала жағдайында;
 • кернеуі 500 кВ дейінгі шағын станцияларды, оның ішінде жұмыс істеп тұрған өндірістер жағдайында қайта құруды жобалау
 • заманауи микропроцессорлық құралдарды пайдалана отырып, релелік қорғаныс және электр тораптарының желілік автоматикасы жүйелерін жобалау;
 • микропроцессорлық базада да, электромеханикалық базада да РҚА құрылғыларының тағайыншамаларын есептеу;
 • энергия жүйелері мен энергия бірлестіктерін аварияға қарсы басқару жүйелерін, аварияға қарсы автоматика кешендерін жобалау;
 • электр қосалқы станциялардың технологиялық процесін басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау
 • қазіргі заманғы байланыс құралдары мен жүйелерін жобалау;
 • электр энергиясын автоматтандырылған есепке алу жүйесін әзірлеу (ЭКЕАЖ)
 • өнеркәсіптік, инфрақұрылымдық немесе тұрмыстық мақсаттағы объектілерді сыртқы және ішкі электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау
 • резервтік электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 

Электроэнергетика саласында кешенді жобалау:

 

 • Электр және жылу генерациясы нысандары

   Компания дәстүрлі отынмен (көмір, газ, мазут) жұмыс істейтін электр станцияларын қоса алғанда, электр және жылу генерациясы объектілерін, сондай - ақ жаңартылатын энергия көздеріндегі Электр станцияларды (гидроэлектрстанциялар, күн, жел станциялары) кешенді жобалауды, кеңейтуді, қайта жаңартуды және техникалық қайта жарақтандыруды жүзеге асырады

 

Біздің мамандармен орындалатын жұмыс түрлеріне мыналар кіреді :

 

 • жобалау үшін бастапқы деректерді жинау (іздестірулердің барлық түрлері, желілерге қосудың техникалық шарттарын әзірлеу және келісу және т. б.);
 • қысқа тұйықталу токтарын есептеу
 • электротехникалық жабдықтарды таңдау
 • электр станцияларының жаңа турбогенераторлары мен қосалқы жабдықтарын монтаждауды жобалау немесе қолданыстағыларын реконструкциялау
 • күн және жел электр станцияларын жобалау;
 • 500 кВ дейін электр станцияларының жаңа тарату құрылғыларын жобалау, қолданыстағыларын кеңейту немесе қайта құру;
 • микропроцессорлық базада да, электромеханикалық базада да РҚА құрылғыларының тағайыншамаларын есептеуді қоса алғанда, релелік қорғаныс жүйесін әзірлеу
 • кез келген күрделіктегі энергетикалық объектілерге (турбо -, гидрогенераторлар, қосалқы жабдықтар) арналған басқару, дабыл беру схемаларын әзірлеу)
 • электр энергиясын автоматтандырылған есепке алу жүйесін (ЭКЕАЖ) және энергоресурстарды автоматтандырылған техникалық есепке алу жүйесін (ЭКЕАЖ) әзірлеу)
 • технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерін (АБЖ ТП) және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандырылған диспетчерлік басқару жүйелерін (АБЖ)
 • кез келген қуатты электр станцияларын басқарудың орталық (бас) қалқандарын ТП АБЖ төменгі деңгейлерін біріктіру және қосу арқылы жоғарғы деңгейдегі ТП АБЖ базасына ауыстыру жобаларын әзірлеу
 • турбо-және гидрогенераторлардың қоздыру жүйелерін, бастапқы күштік бөлігі мен қайталама коммутацияны (басқару, қорғау, дабыл жүйесі) қоса алғанда ауыстыруды жобалау
 • турбо -, гидрогенераторларды синхрондау жүйелерін жобалау